آکادمی روانکاوی

روانکاوی رویکرد روان‌درمانی نیست اما می‌تواند به درمان نیز بیانجامد هرچند رویکرد دیگری بجز روانکاوی کلاسیک نمی‌تواند به درمان بیانجامد، با این وجود روانکاوی از سطح روان‌درمانی عبور می‌کند و به ژرفا اندیشی  و نادانسته‌های دانسته پندار می‌پردازد.

 این فرآیند درمان روانکاوانه یا روانکاو‌ی‌گرا سخن گفتن درباره عشق (سکشوالیته) است.

روانکاوی تجربه‌ی مستقیم، بی‌واسطه و در ارتباط با روانکاو (analyst) از دیده شدن و شنیده شدن دنیای درونی بیمار (analysand-Patient) با چشم و گوش خود در قلمرو زبان و اندیشه آزاد به شکل پدیداری است فرایندی که دارای پویایی واقعیت است.

کلینیک توتم

می توان  رویکرد ر‌‌وانکاوی را  در سه سطح:

روان‌‌ پویشی (Psychodaynamic)    روان تحلیلی (Psychoanalytic).    روانکاوی (Psychoanalysis)

در نظر گرفت. کلینیک توتم با بیش از یک دهه فعالیت  با رویکرد روانکاوی‌گرا در سطح روان پویشی گام برداشته و با پیروی از فرهیختگان این رویکرد به تکامل تدریجی خود در عمیق‌تر شدن و دریافت مفاهیم روان تحلیلی و روانکاوی ادامه می‌دهد تا در تحلیل شخصیت روشنگر مسیری باشد که  نه تنها شخصیت آنالیزان بلکه ساختار و شخصیت خودش نیز در آن بازسازی و شکوفا گردد.

ورود / عضویت

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام