نشر توتم

نشر توتم از سال 98  بصورت رسمی به تولید تخصصی آثار روانکاوانه با تمرکز محوری روانکاوی فروید - لکان به مفاهیم فلسفه، ادبیات، سینما، روان شناسی و هنر پرداخته است.
زبان و صدای علم در سکوت نشر تبلور می‌یابد تا در محتوی خودآگاهی جامه ناخودآگاهی‌اش را هویت بخشد. 
نشر توتم‌ در اولین گام به انتخاب آثار توتمی (Totemic) می‌پردازد و با یکپارچه‌سازی موضوع نشر و روانکاوی  از انتخاب موضوع، طرح جلد و محتوی کتاب گرفته تا پیام و روشنگری پنهان در نوشتار و ذهن نویسنده و مترجم، همواره به ارتباط عمیق ناخودآگاهی و ماهیت وجودی انسان و به بیان فروید موهبت نوعی پیدایش توجه دارد و تارپود مخاطب‌اش را به‌گونه‌ای دقیق کنار هم قرار می‌دهد تا کمترین فاصله بین دانسته‌ها و نادانسته‌ها نشانگر شأن و ارزش وجودی خوانندگان و تمایل آنان به عناصر نشر در راستای بازسازی و تغییر، باشد.

مدیر مسئول نشر توتم: سید علی سینا رحیمی

 • خانه
 • نشر توتم
 • ادبیات و فلسفه
 • ثبت نام

  آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

  کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

  ورود

  آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام