کافه کتاب

کافه کتاب توتم دپارتمانی برای ایجاد فضایی علمی، پژوهشی و آموزشی به صورت تخصصی است این مهم جز در سایه خوانش و ترجمان آرا و ‌نظریه فروید میسر نمی شود. 

بر این اساس کافه کتاب توتم در پاویون‌های مستقل و در ارتباط با هم، مجموعه‌ای متشکل از:                                                                                          

 • چهارشنبه‌های فرویدی 
 •  ژورنال کلاب تخصصی
 • بررسی و ‌معرفی کتاب 
 •  بررسی و تحلیل فیلم 

بازتاب اندیشه روانکا‌وی در اجتماع (community) و جامعه (Society) را بررسی، انعکاس و سرمشق قرار می‌دهد.

 • خانه
 • کافه کتاب
 • چهارشنبه های فرویدی
 • ثبت نام

  آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

  کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

  ورود

  آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام