آکادمی روانکاوی

روانکاوی رویکرد روان‌درمانی نیست اما می‌تواند به درمان نیز بیانجامد هرچند رویکرد دیگری بجز روانکاوی کلاسیک نمی‌تواند به درمان بیانجامد، با این وجود روانکاوی از سطح روان‌درمانی عبور می‌کند و به ژرفا اندیشی  و نادانسته‌های دانسته پندار می‌پردازد.

 این فرآیند درمان روانکاوانه یا روانکاو‌ی‌گرا سخن گفتن درباره عشق (سکشوالیته) است.

روانکاوی تجربه‌ی مستقیم، بی‌واسطه و در ارتباط با روانکاو (analyst) از دیده شدن و شنیده شدن دنیای درونی بیمار (analysand-Patient) با چشم و گوش خود در قلمرو زبان و اندیشه آزاد به شکل پدیداری است فرایندی که دارای پویایی واقعیت است.

کارگاه آموزشی روانکاوی هیچ (۱)

توضیحات دوره

رشد و تکامل دانش بشری تا آنجا پیش می‌رود که با آگاهی از هیچ بودن معنی زندگی و تمامی مولفه ‌های هستی به پوچی می‌رسد به بیان لکان برخورد خیلی نزدیک با بخش رئال اضطراب ناشی از این دیدار راهی به جز فرار از بیهودگی بودن زندگی نمی‌گذارد آگاهی که از عمل بازداری می‌کند و به دفاع متوسل می‌شود این دفاع در مردمان عادی به شکل خردمندی و مثبت اندیشی به مقابله با تهی بودن می‌پردازد و در فیلسوف به یأس فلسفی و نادانسته دانسته پندار تبدیل می‌شود 

برخورد ابن‌سینا به گونه‌ای دیگر است تا به آنجا رسید دانش من که همی دانم که نادانم فروید پرده از این نادانی برداشته و ناخودآگاهی را برجسته می‌سازد و مسیری را ضمنی روشن می‌کند که در تئوری لکان تبلور می‌یابد، رهایی در درد نامی است درخور هیچ و پوچی ژان پل ساتر هم به گونه‌ای به آن اشاره می‌کندو پیش نیاز آزادی و انتخاب می‌داندش و در شعر سهراب عبور از رئال، این بار نمادینی می‌شود که … 

مدرس

سید علی سینا رحیمی

روزهای برگزاری

گروه 1 (آنلاین) روز جمعه 25 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:30

گروه 1 (حضوری) روز جمعه 25 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:30

گروه 2 (حضوری) روز یک شنبه 27 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:30

گروه 2 (آنلاین) روز یک شنبه 27 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:30

روز جمعه 25 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:30

روز جمعه 25 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:30

روز یک شنبه 27 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:30

روز یک شنبه 27 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:30

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام