دوره‌های ترمیک

کارگاه فرزند پروری کیفی ـ جلسه ۱

توضیحات دوره

پس از هر بار پاسخ به نیاز کودک ، رفتار بعدی کودک نشانگر کیفیت پاسخدهی به نیاز وی می باشد،برای مثال : گریه می تواند نشانگر گرسنگی باشد ، در نتیجه شیر دهی با حجم زیاد انجام می شود با این وجود مشاهده رفتار بعدی کودک خبر از مکیدن شصت و اشیاء دیگر می دهد، در اینجا گرچه گیرنده های مکانیکی معده و میزان قند خون نشان از برطرف شدن گرسنگی است اما کودک ناراضی است و ارضاء نشده است. چراکه تمرکز لیبیدو نوزاد روی دهان و لب می باشد بنابراین عاشق مکیدن است و اشتیاق مکیدن هنوز پاسخ کافی نگرفته است اعتماد به نفس پایین و عزت نفس شکننده از اینجا می تواند نشأت بگیرد، تنظیم برنامه شیردهی در طول روز ، می تواند مکیدن را ارضاء کند . پس مکیدن شصت و‌سایر ابژه ها پس از شیردهی نشانگر عدم رضایت نوزاد است چون بجز گرسنگی سایر نیازهای کودک نیز همزمان با شیردهی ، توسط مکیدن ارضاء می شوند.

مدرس

سید علی سینا رحیمی

روزهای برگزاری

آنلاین (گروه یکشنبه) روز یک شنبه 09 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

حضوری (گروه یکشنبه) روز یک شنبه 09 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

حضوری (گروه جمعه) روز جمعه 07 اردیبهشت 1403 از ساعت 15:00 الی 19:00

آنلاین (گروه جمعه) روز جمعه 07 اردیبهشت 1403 از ساعت 15:00 الی 19:00

روز یک شنبه 09 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 09 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز جمعه 07 اردیبهشت 1403 از ساعت 15:00 الی 19:00

روز جمعه 07 اردیبهشت 1403 از ساعت 15:00 الی 19:00

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام