آکادمی روانکاوی

روانکاوی رویکرد روان‌درمانی نیست اما می‌تواند به درمان نیز بیانجامد هرچند رویکرد دیگری بجز روانکاوی کلاسیک نمی‌تواند به درمان بیانجامد، با این وجود روانکاوی از سطح روان‌درمانی عبور می‌کند و به ژرفا اندیشی  و نادانسته‌های دانسته پندار می‌پردازد.

 این فرآیند درمان روانکاوانه یا روانکاو‌ی‌گرا سخن گفتن درباره عشق (سکشوالیته) است.

روانکاوی تجربه‌ی مستقیم، بی‌واسطه و در ارتباط با روانکاو (analyst) از دیده شدن و شنیده شدن دنیای درونی بیمار (analysand-Patient) با چشم و گوش خود در قلمرو زبان و اندیشه آزاد به شکل پدیداری است فرایندی که دارای پویایی واقعیت است.

کارگاه فرزند پروری کیفی ـ ترم (۱) گروه یکشنبه

توضیحات دوره

پس از هر بار پاسخ به نیاز کودک ، رفتار بعدی کودک نشانگر کیفیت پاسخدهی به نیاز وی می باشد،برای مثال : گریه می تواند نشانگر گرسنگی باشد ، در نتیجه شیر دهی با حجم زیاد انجام می شود با این وجود مشاهده رفتار بعدی کودک خبر از مکیدن شصت و اشیاء دیگر می دهد، در اینجا گرچه گیرنده های مکانیکی معده و میزان قند خون نشان از برطرف شدن گرسنگی است اما کودک ناراضی است و ارضاء نشده است. چراکه تمرکز لیبیدو نوزاد روی دهان و لب می باشد بنابراین عاشق مکیدن است و اشتیاق مکیدن هنوز پاسخ کافی نگرفته است اعتماد به نفس پایین و عزت نفس شکننده از اینجا می تواند نشأت بگیرد، تنظیم برنامه شیردهی در طول روز ، می تواند مکیدن را ارضاء کند . پس مکیدن شصت و‌سایر ابژه ها پس از شیردهی نشانگر عدم رضایت نوزاد است چون بجز گرسنگی سایر نیازهای کودک نیز همزمان با شیردهی ، توسط مکیدن ارضاء می شوند.

مدرس

سید علی سینا رحیمی

روزهای برگزاری

آنلاین روز یک شنبه 13 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:00

آنلاین روز یک شنبه 20 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:00

آنلاین روز یک شنبه 26 فرودین 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

آنلاین روز یک شنبه 02 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

آنلاین روز یک شنبه 09 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

حضوری روز یک شنبه 13 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:00

حضوری روز یک شنبه 20 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:00

حضوری روز یک شنبه 26 فرودین 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

حضوری روز یک شنبه 02 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

حضوری روز یک شنبه 09 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 13 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 20 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 26 فرودین 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 02 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 09 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 13 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 20 اسفند 1402 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 26 فرودین 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 02 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

روز یک شنبه 09 اردیبهشت 1403 از ساعت 19:00 الی 22:00

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام