کافه کتاب

کافه کتاب توتم دپارتمانی برای ایجاد فضایی علمی، پژوهشی و آموزشی به صورت تخصصی است این مهم جز در سایه خوانش و ترجمان آرا و ‌نظریه فروید میسر نمی شود. 

بر این اساس کافه کتاب توتم در پاویون‌های مستقل و در ارتباط با هم، مجموعه‌ای متشکل از:                                                                                          

  • چهارشنبه‌های فرویدی 
  •  ژورنال کلاب تخصصی
  • بررسی و ‌معرفی کتاب 
  •  بررسی و تحلیل فیلم 

بازتاب اندیشه روانکا‌وی در اجتماع (community) و جامعه (Society) را بررسی، انعکاس و سرمشق قرار می‌دهد.

کارگاه آموزشی روانکاوی تحلیل و بررسی فیلم استاکر ؛ تارکوفسکی ۱۹۷۹-مرحله پایانی

توضیحات دوره

استاکر راهبری است که راه نمی‌داند اعتقاد دارد معنویت راه رهایی است ولی به آن اعتماد ندارد و رهایی‌اش را از دیگری طلب می‌کند. 
سناریویی که ناقض پیام فیلم است پارادوکسی از ذهنیت برای فرار؛ از پوچی،سامسارا، دیستوپیا، بدبختی، جهنم و رسیدن به معنی، نیروانا، یوتوپیا و خوشبختی و البته در مسیری بیراهه و به دور از واقعیت ماهیت وجودی انسان و در فریب اگزیستانسیالیستی

مدرس

سید علی سینا رحیمی

روزهای برگزاری

گروه 3 (آنلاین) روز جمعه 15 دی 1402 از ساعت 14:00 الی 17:30

گروه 3 (حضوری) روز جمعه 15 دی 1402 از ساعت 14:00 الی 17:30

گروه 4 (آنلاین) روز یک شنبه 17 دی 1402 از ساعت 19:00 الی 22:30

گروه 4 (حضوری) روز یک شنبه 17 دی 1402 از ساعت 19:00 الی 22:30

روز جمعه 15 دی 1402 از ساعت 14:00 الی 17:30

روز جمعه 15 دی 1402 از ساعت 14:00 الی 17:30

روز یک شنبه 17 دی 1402 از ساعت 19:00 الی 22:30

روز یک شنبه 17 دی 1402 از ساعت 19:00 الی 22:30

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام