آکادمی روانکاوی

روانکاوی رویکرد روان‌درمانی نیست اما می‌تواند به درمان نیز بیانجامد هرچند رویکرد دیگری بجز روانکاوی کلاسیک نمی‌تواند به درمان بیانجامد، با این وجود روانکاوی از سطح روان‌درمانی عبور می‌کند و به ژرفا اندیشی  و نادانسته‌های دانسته پندار می‌پردازد.

 این فرآیند درمان روانکاوانه یا روانکاو‌ی‌گرا سخن گفتن درباره عشق (سکشوالیته) است.

روانکاوی تجربه‌ی مستقیم، بی‌واسطه و در ارتباط با روانکاو (analyst) از دیده شدن و شنیده شدن دنیای درونی بیمار (analysand-Patient) با چشم و گوش خود در قلمرو زبان و اندیشه آزاد به شکل پدیداری است فرایندی که دارای پویایی واقعیت است.

کارگاه فرزند پروری کیفی ـ ترم (۱) گروه جمعه

توضیحات دوره

"سناریو کودکی همراه با رابطه عاطفی شاد، روابط هماهنگ و عاطفی خانواده باعث رشد عاطفی  وتحول بهینه شخصیت و یک  ارتباط و یا ازدواج  پایدار و‌ متعادل در آتی می شود. سناریو شاد و متعادل عاطفی  یکی از ابژه ها کافی نیست.
وابسته ترین موجود به والد ، نوزاد انسان است  از لحظه تولد تا شکل گیری شخصیت نیازمند پاسخدهی و مراقبتی پویا است این پویایی مسیر رشد‌ و‌تحول را به گونه ای فراهم سازی می کند تا توزیع انرژی روانی بطور متعادلی در ساخنارشخصیت نیروگذاری و سرمایه گذاری 
شود ."

سیدعلی سینا رحیمی

مدرس

سید علی سینا رحیمی

روزهای برگزاری

حضوری روز جمعه 20 بهمن 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

حضوری روز جمعه 27 بهمن 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

حضوری روز جمعه 04 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

حضوری روز جمعه 11 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

آنلاین روز جمعه 20 بهمن 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

آنلاین روز جمعه 27 بهمن 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

آنلاین روز جمعه 04 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

آنلاین روز جمعه 11 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

روز جمعه 20 بهمن 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

روز جمعه 27 بهمن 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

روز جمعه 04 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

روز جمعه 11 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

روز جمعه 20 بهمن 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

روز جمعه 27 بهمن 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

روز جمعه 04 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

روز جمعه 11 اسفند 1402 از ساعت 15:00 الی 18:00

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام