آکادمی روانکاوی

روانکاوی رویکرد روان‌درمانی نیست اما می‌تواند به درمان نیز بیانجامد هرچند رویکرد دیگری بجز روانکاوی کلاسیک نمی‌تواند به درمان بیانجامد، با این وجود روانکاوی از سطح روان‌درمانی عبور می‌کند و به ژرفا اندیشی  و نادانسته‌های دانسته پندار می‌پردازد.

 این فرآیند درمان روانکاوانه یا روانکاو‌ی‌گرا سخن گفتن درباره عشق (سکشوالیته) است.

روانکاوی تجربه‌ی مستقیم، بی‌واسطه و در ارتباط با روانکاو (analyst) از دیده شدن و شنیده شدن دنیای درونی بیمار (analysand-Patient) با چشم و گوش خود در قلمرو زبان و اندیشه آزاد به شکل پدیداری است فرایندی که دارای پویایی واقعیت است.

آسیب‌شناسی روانی در روانکاوی

توضیحات دوره


ًعدم تعادل توزیع انرژی روانی دربین بخش های  شخصیت‌،شکل گیری  تعارض های شخصیتی و در نتیجه  آشفتگی سرمایه گذاری روانی در مراحل تحول شخصیت ؛ تثبیت‌ در این مراحل را به همراه خواهد داشت و این آسیب پذیری اجتناب‌ناپذیر است و هر چه تعارض‌ها و تثبیت‌ها در اوایل زندگی زودتر رخ داده باشد آسیب‌پذیری می تواند گستردگی داشته باشد.ً

سید علی سینا رحیمی

مدرس

سید علی سینا رحیمی

روزهای برگزاری

گروه 1 (آنلاین) روز جمعه 10 شهریور 1402 از ساعت 09:30 الی 13:30

گروه 1 (حضوری) روز جمعه 10 شهریور 1402 از ساعت 09:30 الی 13:30

گروه 2 (آنلاین) روز جمعه 10 شهریور 1402 از ساعت 15:00 الی 19:00

گروه 2 (حضوری) روز جمعه 10 شهریور 1402 از ساعت 15:00 الی 19:00

گروه 3 (آنلاین) روز یک شنبه 12 شهریور 1402 از ساعت 18:30 الی 21:30

گروه 3 (حضوری) روز یک شنبه 12 شهریور 1402 از ساعت 18:30 الی 21:30

روز جمعه 10 شهریور 1402 از ساعت 09:30 الی 13:30

روز جمعه 10 شهریور 1402 از ساعت 09:30 الی 13:30

روز جمعه 10 شهریور 1402 از ساعت 15:00 الی 19:00

روز جمعه 10 شهریور 1402 از ساعت 15:00 الی 19:00

روز یک شنبه 12 شهریور 1402 از ساعت 18:30 الی 21:30

روز یک شنبه 12 شهریور 1402 از ساعت 18:30 الی 21:30

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام