آکادمی روانکاوی

روانکاوی رویکرد روان‌درمانی نیست اما می‌تواند به درمان نیز بیانجامد هرچند رویکرد دیگری بجز روانکاوی کلاسیک نمی‌تواند به درمان بیانجامد، با این وجود روانکاوی از سطح روان‌درمانی عبور می‌کند و به ژرفا اندیشی  و نادانسته‌های دانسته پندار می‌پردازد.

 این فرآیند درمان روانکاوانه یا روانکاو‌ی‌گرا سخن گفتن درباره عشق (سکشوالیته) است.

روانکاوی تجربه‌ی مستقیم، بی‌واسطه و در ارتباط با روانکاو (analyst) از دیده شدن و شنیده شدن دنیای درونی بیمار (analysand-Patient) با چشم و گوش خود در قلمرو زبان و اندیشه آزاد به شکل پدیداری است فرایندی که دارای پویایی واقعیت است.

کارگاه آموزشی درباره عشق (سکشوالیته), ادیپ - ۱

توضیحات دوره

پدر رابطه متقابل مادر و فرزند را پایان می دهد 
 تا هویت فرزند از مادر مستقل شود و منجربه بازداری میل به مادر می شود.
در این ارتیاط سه وجهی آنچه که باید درک شود موضوع میل مادر بودن است اینجاست که پدر تجلی پیدا می کند تا پالایش عشق به دوست داشتن و‌ درنتیجه منشأ تمدن، فرهنگ ،مذهب، اخلاق و هنر  می شود. ماهیت پدر و نقشی که دارد حتی نمادین؛ در مراحل رشد روانی جنسی ؛ شباهت با هیچ موضوع دیگری ندارد منحصر به خودش می باشد رمز گشایی از این مثلث برمودا جایی است برای دیدار با مطلوب گمشده ای که در واقع گم نشده تا آنچه خود داری از دیگری تمنا نکنیم .

مدرس

سید علی سینا رحیمی

روزهای برگزاری

گروه 1 (آنلاین) روز جمعه 23 تیر 1402 از ساعت 09:30 الی 13:30

گروه 1 (حضوری) روز جمعه 23 تیر 1402 از ساعت 09:30 الی 13:30

گروه 2 (آنلاین) روز جمعه 23 تیر 1402 از ساعت 15:00 الی 19:00

گروه 2 (حضوری) روز جمعه 23 تیر 1402 از ساعت 15:00 الی 19:00

گروه 3 (آنلاین) روز یک شنبه 25 تیر 1402 از ساعت 18:30 الی 21:30

گروه 3 (حضوری) روز یک شنبه 25 تیر 1402 از ساعت 18:30 الی 21:30

روز جمعه 23 تیر 1402 از ساعت 09:30 الی 13:30

روز جمعه 23 تیر 1402 از ساعت 09:30 الی 13:30

روز جمعه 23 تیر 1402 از ساعت 15:00 الی 19:00

روز جمعه 23 تیر 1402 از ساعت 15:00 الی 19:00

روز یک شنبه 25 تیر 1402 از ساعت 18:30 الی 21:30

روز یک شنبه 25 تیر 1402 از ساعت 18:30 الی 21:30

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام