نشر توتم

نشر توتم از سال 98  بصورت رسمی به تولید تخصصی آثار روانکاوانه با تمرکز محوری روانکاوی فروید - لکان به مفاهیم فلسفه، ادبیات، سینما، روان شناسی و هنر پرداخته است.
زبان و صدای علم در سکوت نشر تبلور می‌یابد تا در محتوی خودآگاهی جامه ناخودآگاهی‌اش را هویت بخشد. 
نشر توتم‌ در اولین گام به انتخاب آثار توتمی (Totemic) می‌پردازد و با یکپارچه‌سازی موضوع نشر و روانکاوی  از انتخاب موضوع، طرح جلد و محتوی کتاب گرفته تا پیام و روشنگری پنهان در نوشتار و ذهن نویسنده و مترجم، همواره به ارتباط عمیق ناخودآگاهی و ماهیت وجودی انسان و به بیان فروید موهبت نوعی پیدایش توجه دارد و تارپود مخاطب‌اش را به‌گونه‌ای دقیق کنار هم قرار می‌دهد تا کمترین فاصله بین دانسته‌ها و نادانسته‌ها نشانگر شأن و ارزش وجودی خوانندگان و تمایل آنان به عناصر نشر در راستای بازسازی و تغییر، باشد.

مدیر مسئول نشر توتم: سید علی سینا رحیمی

دسته بندی

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام